Weekly News

Framtiden tillhör nanotekniken

Nov 17, 2017

Nanoteknik är ett område där utvecklingen går framåt i hög fart. Nya användningsområden och tillämpningar dyker upp allt oftare och fler satsningar görs för att Sverige ska bli ett världsledande land inom nanotekniken.

Investering i Life Science – inte bara medicinsk forskning

Oct 31, 2016 Investeringar inom Life Science i områden som inte är direkt produktutvecklande är minst lika viktiga om nya medicinska forskningsrön ska kunna nyttiggöras i full utsträckning. Det kan röra sig om annan forskning inom exempelvis nya ersättningsmodeller, verksamhetsutveckling och annat som förändrar villkoren för hur vården bedrivs såväl som satsningar på verksamhetsutveckling.

Ju större mål – desto bättre resa

Oct 31, 2016 Att det är bättre att fråga sig ”vad lär jag mig av detta” i stället för ”varför hände det just mig” då man drabbas av en tuff sjukdom är en av de insikter som gjort Aron Andersson till den stora inspirationskälla han är i dag.

Kvinnligt Under

Oct 31, 2016

Eldsjälen och grundaren till Kvinnligt Under, Carolina LePrince, är ett exempel på hur personligt engagemang har lett till skapandet av en blomstrande verksamhet.