Weekly News

roboten revolutionerar vården


Feb 22, 2018 Sveriges befolkning blir allt äldre. Och med ökad ålder och fler multisjuka ökar behovet av omvårdnad liksom av läkemedel, som inte sällan tas felaktigt eller inte alls. Det problemet har Evondos nu löst med sin läkemedelsrobot.

Var ligger Sveriges bästa sjukhus?

Feb 22, 2018 Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå är Sveriges bästa sjukhus. 150 parametrar har jämförts och när dessa vägts samman hamnar Nus överst. Dessutom har Nus Sveriges mest nöjda patienter.

Så utbildas framtidens sjukvård

Feb 22, 2018 Behovet av vårdpersonal är stort. Det gäller inte minst undersköterskor och vårdbiträden. Hermods är en av flera fristående aktörer som utbildar inom vård och omsorgsyrken.

Politikerna står till svars om vården

Feb 22, 2018

Valåret 2018 är i full gång. Makthavare och oppositionen slipar sina argument för en rafflande valrörelse. En av de viktigaste frågorna inför valet rör sjukvården utveckling.
Vi ställde samtliga partier mot väggen – för att veta hur de tänker utveckla svensk sjukvård 


Framtiden tillhör nanotekniken

Nov 17, 2017

Nanoteknik är ett område där utvecklingen går framåt i hög fart. Nya användningsområden och tillämpningar dyker upp allt oftare och fler satsningar görs för att Sverige ska bli ett världsledande land inom nanotekniken.

Investering i Life Science – inte bara medicinsk forskning

Oct 31, 2016 Investeringar inom Life Science i områden som inte är direkt produktutvecklande är minst lika viktiga om nya medicinska forskningsrön ska kunna nyttiggöras i full utsträckning. Det kan röra sig om annan forskning inom exempelvis nya ersättningsmodeller, verksamhetsutveckling och annat som förändrar villkoren för hur vården bedrivs såväl som satsningar på verksamhetsutveckling.