Weekly News

Värde för patienten är nyckeln till framtidens sjukvård

Feb 1, 2017

Aldrig tidigare har vår förståelse av hälsa och sjukdom utvecklats i ett så högt tempo som det gör nu. Vi står mitt i en kunskapsexplosion, som leder till nya diagnostiska metoder, nya behandlingsmöjligheter och nya tjänster med potential att förbättra befolkningens hälsa och vården för patienter.

Vården behöver ställas om

Aug 27, 2015 Kompetens, styrning och patientfokus är några av pusselbitarna i utvecklingen av en jämlik, godtagbar vård menar Sineva Ribeiro som är Vårdförbundets förbundsordförande.