Weekly News

Kontaktsjuksköterskan - En trygg hand under cancerbehandlingen

Feb 1, 2017

Kontaktsjuksköterskan är patientens öga och öra vid alla viktiga möten med vården och den varma handen att hålla i när livsmodet sviker. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, och Prostatacancerförbundet kräver krafttag för att alla regioner ska uppfylla målet i den nationella cancerstrategin – att alla cancerpatienter ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska som ska finnas där genom hela vårdkedjan. 

Akupunktur kan lindra smärta

Sep 28, 2015 Den vård som krävs vid cancersjukdom varierar då det finns många olika former av cancer med olika sorts problematik. En behandlingsmetod som dock visat sig vara effektiv i flera fall vid smärta är akupunktur.