Weekly News

Vitalis 2017 – den kompletta mässan för lösningar inom e-hälsa

Vitalis är Nordens mest kompletta mässa för lösningar inom e-hälsa och samlar över 3 600 deltagare under tre dagar. Här träffas branschens ledande aktörer för att erbjuda besökaren ett unikt tillfälle att möta det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg.

En av årets stora händelser på Vitalis 2017 är visningen av Intelligent Hospital Pavilion (IHP) som demonstrerar uppkopplade vårdmiljöer med uppbyggda patientrum, som ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om de många tekniska, innovativa lösningar som används i en klinisk vårdmiljö. En innovativ teknik som kan komma att ha en enormt positiv inverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet samt bidra till minskade driftskostnader. För besökare sker guidade turer var femtonde minut. Här ges en presentation av de olika möjligheterna att leverera realtidsdata från patientens rum till läkarens utrustning, vilket ger vårdgivarna aktuell och tillförlitlig information om patienter samt processer. Vitalis uppger vidare att den tilltänkta målgruppen är exempelvis kliniker, beslutsfattare och upphandlare.

Vitalis tipsar också om Robotics@vitalis, en utställningsdel och ett aktivitetsområde tillägnat robotar inom vård och omsorg. De så kallade hälsorobotarna kan hjälpa till med allt från påklädning, måltider och toalettbesök till att ge patienten närhet och tröst. Andra robotar är tilltänkta att avlasta vården och medverka till ett högre patientvärde genom artificiell intelligens och ny avancerad analys. Robotics@vitalis ger en spännande glimt av framtiden samt demonstrerar teknik som redan är i bruk.

Ett prioriterat område på Vitalis är lösningar för dig som är verksam inom e-hälsofrågor inom kommunen. Vitalis tipsar om ”Smarta Hem och boenden” som fokuserar utmaningarna inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. En plattform för erfarenhetsutbyte som leder till ökad kunskap. Målgruppen är alla som jobbar strategiskt med äldrefrågor inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst, med fokus på socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och upphandlare med flera.

Vitalis belyser vikten av att finnas på plats då nästan hälften av 2016 års besökare, varav majoriteten var beslutsfattare, uppgav att de planerar köp av lösningar de sett i utställningen. Därmed blir Vitalis den självklara platsen för att introducera nya lösningar för branschen. Ett sätt att stärka sitt varumärke, att träffa kunder i en aktiv köpprocess samt ett tillfälle att förstärka relationen till befintliga kunder. För besökaren blir Vitalis en unik upplevelse som kombinerar ett starkt konferensprogram med en stor utställning, där seminarierna länkas samman med det som visas på mässan. Som besökare ges du tillfället att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom verksamhetsutveckling för hälsa, vård och omsorg. Du får även en unik möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor från hela Norden.

Fakta

FAKTA
Vitalis anordnas av Svenska Mässan och pågår i Göteborg från den 25–27 april. 

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar