Weekly News

Vården behöver ställas om

Kompetens, styrning och patientfokus är några av pusselbitarna i utvecklingen av en jämlik, godtagbar vård menar Sineva Ribeiro som är Vårdförbundets förbundsordförande.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, fler patienter dör när kompetensen sänks.

– Med mitt ledarskap vill jag utveckla vården och göra den säker för patienter och personal, säger hon.

Sineva Ribeiro menar att vården behöver ställas om. Det går inte att göra som man alltid gjort. Nya tider kräver nya grepp och ett nytt synsätt. Svensk vård är överlag god jämfört med många andra länders, men den har blivit sämre. Och vissa kommuner har hamnat i en ond spiral.

– Vi måste själva sätta vården på agendan, i stället för att vänta på att någon annan gör det.

En aspekt av säker vård är att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien är den benämning som används för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard. Det kan handla om rutiner kring att desinficera och tvätta händerna, bära skyddshandskar, att inte bära ringar eller ha håret utsläppt. Nationella mätningar som genomförts sedan 2008 visar att strax under tio procent av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. För att ännu färre patienter ska drabbas är arbetet med förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande faktor.

– Det kan låta så enkelt att bara tvätta händerna, men problemet i dag är att vi har en arbetsmiljö som är så pressad att vi inte alltid hinner vara tillräckligt noggranna. Det finns sjuksköterskor som knappt går på toaletten under sin arbetsdag, säger Sineva Ribeiro.

Hon menar att vi måste vända trenden, kompetensförsörja, utveckla vården och göra den jämlik över hela landet.

– Det är faktiskt så illa redan i dag att chansen att överleva vissa sjukdomar kan skilja upp till 30 procent beroende på vilken stad man bor i. Så ska det naturligtvis inte vara, säger hon.

En viktig nyckel till framtidens vård är att göra den till en attraktiv arbetsplats. Undersökningar visar att sjuksköterskorna redan efter sina tre första år funderar på att sluta, och att undersköterskor helt enkelt inte vill utbilda sig till sjuksköterskor i dag eftersom de inte anser att det lönar sig.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk i många tillförlitliga undersökningar, både europeiska och svenska, fler patienter dör när kompetensen sänks på exempelvis kirurgavdelningen. Vi måste ta detta på allvar och hitta lösningar.

Som sagt. Vården behöver ställas om. Det behövs styrning och ledning som kan samverka och bygga nytt. I vissa fall bokstavligt talat.

– Det sägs ofta att det blir en sådan belastning på akutsjukvården för att människor söker fel. I stället för att tänka, hur kan vi bygga om systemet så att folk i bättre utsträckning söker rätt? säger hon och efterfrågar exempelvis en egen ingång för multisjuka äldre med särskild vårdavdelning och personal som kan vårdplanera för deras hemgång på bästa sätt.

– Tänk vilken skillnad det skulle bli – för vårdpersonal och för patienter. På 1990-talet sa regeringen att multisjuka äldre skulle vårdas i hemmet. Det är bra, men att ta ett sådant beslut utan att kompetensutveckla teamet runt patienten fungerar ju inte. Det slutar bara med att patienten felaktigt hamnar på akutsjukvården, så som det är i dag.

Förlossningen är en annan del av vården som förvånar Sineva Ribeiro. Vartenda år klagas det över hur många det är som ska föda på sommaren och att det inte finns tillräckligt med personal.

– Ändå är förlossning det lättaste inom vården att faktiskt planera för. Vi vet ju nio månader i förväg vad som kommer att hända, säger hon.

En annan fråga som Sineva Ribeiro brinner för är personcentrerad vård, att ge patienten en roll i det team som ska planera och fatta beslut om vården. I den personcentrerade vården sätts personen, inte patienten eller diagnosen, i centrum och patient och vårdpersonal utformar en hälsoplan i samråd som följer patienten genom hela vårdkedjan.

– Teamarbete, ledarskap och att lyssna på berättelsen är viktigt för att nå en personcentrerad vård. Jag vet på ett personligt plan hur viktig den är eftersom min dotter är hjärtsjuk och i ständig kontakt med vården, säger hon.

Denna gemensamma plan sparar dessutom vårddagar, resurser, tid och pengar. En ny studie från Centrum för personcentrerad vård visar att personer som drabbats av akut kranskärlssjukdom har nästan tre gånger större möjlighet att förbättras om de får personcentrerad vård. De hade även en större tilltro till den egna förmågan, kunde återgå till arbete och blev inte återinlagda på sjukhus. Alltså – resurser sparades både för vården och för samhället i stort.

– Jag är mer övertygad än någonsin om att det är det bästa sättet att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens vård, avslutar Sineva Ribeiro.

Fakta

Fakta

Namn: Sineva Ribeiro

Ålder: 47 år

Familj: Man, en dotter, en son och en hund

Yrke: Specialistsjuksköterska i kirurgi

Brinner för: Att utveckla vården och skapa bättre villkor för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Drivs av: Förbättring, glädje

Starka sidor: Talar flera språk; engelska, portugisiska och spanska.

Dold talang: Älskar att dansa

Inspireras av: Jag älskar att träffa nya människor, man lär sig alltid något.

Mitt motto i livet: Vänta inte med det du kan göra i dag till imorgon. Lev livet!

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar