Weekly News

Vården allt säkrare

Patientsäkerhetsarbetet har numera hamnat högt upp på landstingens dagordning, liksom på kommunernas.

I början av 2000-talet inledde SKL vårt arbete för ökad patientsäkerhet. 2008 utmanade SKL medlemmarna att halvera antalet vårdrelaterade infektioner. Något många också lyckades med – de vårdrelaterade infektionerna blev totalt sett färre. Sedan tog arbetet ytterligare fart 2011 när SKL och regeringen enades om en gemensam fyraårig satsning.

Summerar vi läget nu kan vi konstatera att allt färre patienter drabbas av allvarliga skador i vården. På tio år har antalet fall där vårdskador bedöms vara en bidragande orsak till att patienter avlider minskat från 3 000 per år till 1 400 per år. Antalet patienter som får bestående men av vårdskador har minskat från 10 000 till 3 000.

Det är en fantastisk utveckling men fortfarande är varje skada som uppstår i vården ett misslyckande. Men utvecklingen är positiv och kunskapen om vårdskadorna har blivit större. Patientsäkerhetsarbetet har numera hamnat högt upp på landstingens dagordning, liksom på kommunernas. Det har utvecklats metoder både för att förebygga och att följa upp vårdskadorna och allt mer tillkommer som underlättar detta arbete.

Ett sådant exempel är kvalitetsregistret Senior alert som ger stöd till ett systematiskt förebyggande arbete så att äldre i såväl kommunal omsorg som i landstingsvården till exempel slipper utveckla eller förvärra trycksår. Sedan starten 2010 och fram till i dag har över en miljon riskbedömningar gjorts och åtgärder har satts in.

Mätningar visar att vissa landsting och sjukhus lyckas bättre än andra. Under våren 2014 har därför 16 landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en jämförande studie för att identifiera faktorer som hänger samman med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner. Studien visade bland annat att när hela organisationen – från profession till högsta landstingsledning – har en utbredd kultur där vårdrelaterade infektioner ses som något oacceptabelt som kan och ska undvikas, då ger det goda resultat. Ännu är det inte så överallt. Men vi är på god väg!

Studien resulterade i att åtta framgångsfaktorer identifierades, och du kan läsa mer om den på skl.se/patientsakerhet.

Säker vård handlar inte bara om innovationer och high-tech. Det handlar faktiskt väldigt mycket om att tvätta händerna och att städa noggrant.

Fakta

Håkan Sörman

VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Dela artikeln

Journalist

Ledar skribent

Fler artiklar