Weekly News

Marie Robertsson VÅRD OCH OMSORG

Unikt rehabprojekt för cancersjuka

"Vårdpersonalen gör fantastiska insatser, men det kan ändå vara svårt att förstå hur det är att leva med de bieffekter som behandlingen kan ge."

Varje år diagnostiseras omkring 1 400 fall av cancer i munhåla och hals i Sverige. Tand- och käkproblem, muntorrhet, problem med att äta, dricka och tala är bara några av de bieffekter som patienterna ofta måste få hjälp med resten av livet.

Marie Robertsson, själv drabbad av tungcancer, leder ett rehabiliteringsprojekt som genomförs i samarbete med Karolinska sjukhuset ÖNH, Radiumhemmet, Visby lasarett ÖNH, Folktandvården och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

– Vi har två mål, säger hon. Dels att hitta sätt för att stötta nya och gamla patienter och deras närstående innan, under och efter behandlingen. Dels att öka vårdpersonalens kunskap om hur man som patient upplever vården och vilka saker som är viktiga under och efter behandlingen.

– Vårdpersonalen gör fantastiska insatser, men det kan ändå vara svårt att förstå hur det är att leva med de bieffekter som behandlingen kan ge.

I projektets regi ordnas bland annat träffar för att man ska få möta andra som varit med om samma sak, men också för att få info om exempelvis tandvård och rehabilitering. En jourkurator finns även att tillgå. Att få rätt hjälp med tandvård efter avslutad behandling är ett annat stort problem.

– I dag är situationen med tandvårdsbidrag oerhört komplex. Det gör att många inte har råd att gå till tandläkaren. Därför har tandvård blivit en av viktigaste delarna av projektet, säger Marie Robertsson.

Mer info finns på mhcrebabprojektet.se

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar