Weekly News

Titanimplantatets fader hedras med stort seminarium

Tandlossning är en utbredd folksjukdom som i Sverige drabbar nästan varannan person över 50 år. Professor Per-Ingvar Brånemark var en pionjär inom implantatforskningen. Under årets Swedental-mässa hedras hans minne med ett omfattande seminarium om osseointegration.

Tandimplantat används när en eller flera tänder saknas helt, till följd av exempelvis en olycka eller parodontit (tandlossning). Tandlossning är en förrädiskt smygande sjukdom med ett långsamt förlopp, som börjar med att bakterier samlas i tandköttskanten så att den blir inflammerad. En ficka bildas så småningom mellan tanden och tandköttet och om ingenting görs blir fickan med tiden allt djupare. Efter ett tag har den blivit så djup att det inte längre går att komma åt bakterierna med tandborsten. Om inte detta tillstånd behandlas i tid riskerar man att inflammationen sprids till hinnan runt tandroten och till käkbenet, vilket i förlängningen leder till att tanden lossnar.

Tandlossning är en utbredd folksjukdom och nästan varannan person över 50 år i Sverige drabbas. Den vanligaste orsaken till tandlossning är bristande rengöring under långa tidsperioder, men risken för tandlossning ökar även kraftigt om man röker. Enligt Socialstyrelsen behandlas uppemot 25 000 personer varje år med tandimplantat som ersättning av förlorade tänder. Ett tandimplantat ersätter den gamla tandens förstörda rot. Implantatet förankras i käkbenet och syns inte när det väl är på plats. På implantatet fästs sedan en tandkrona.

I dag görs tandimplantat primärt av titan. Materialet titan har den egenskapen att det växer fast i benet, stabiliserar det och förebygger ytterligare sönderfall. Med ett tandimplantat fungerar munnen och bettet precis som innan ingreppet och förmågan att tugga, le och tala är helt intakt. Jämför man effekten av implantat med alternativet löständer så ger en implantatbehandling i de flesta fallen en betydligt högre livskvalitet.

Under Swedental-mässan arrangerar Svenska Tandläkare-sällskapet och Svensk Förening för Oral Protetik två seminarier för att uppmärksamma och hedra minnet av professor Per-Ingvar Brånemark, som avled i slutet av 2014. Professor Brånemark var en pionjär inom implantatkirurgi och kallas i seminariets rubrik för osseointegrationens fader. Osseo betyder ben och integration kan här sägas betyda sammansmältning. Osseointegration är benämningen på den typ av implantatkirurgi som använder titanfästen, en teknik som när den kom revolutionerade tandvården.

Under seminarierna kommer betydelsen av Per-Ingvar Brånemarks forskning om osseointegrerade implantat för odontologi och medicin att belysas genom personliga tillbakablickar från några av hans tidigare medarbetare och kollegor. Bland föreläsarna hittar vi bland annat Björn Klinge, som kommer att tala om det aktuella kunskapsläget kring Peri-implantat, Göran Lundborg, som kommer att tala om osseointegrerade proteser inom handkirurgin och Melker Nilsson som kommer att diskutera samhällsnyttan av osseointegrerade implantat.

Fakta

Fakta

Implantat används när en eller flera tänder saknas helt, till följd av olycka eller tandlossning. Först görs ett kirurgiskt ingrepp då ett titanimplantat fästs i käkbenet, därefter fästs en ny tandkrona på implantatet.


Dela artikeln

Journalist

Nina Quist

Fler artiklar