Weekly News

Störst på rekrytering av sjukvårdspersonal på nätet

Det råder stor personalbrist inom många yrkeskategorier inom den svenska sjukvården. Medrek vill vara ett nav för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra.

I Danmark är det till exempel svårt för en nyutexaminerade sjuksköterska att överhuvud taget få en anställning inom vården,

Inom svensk sjukvård finns det 290 olika yrkeskategorier, inberäknat olika specialistdiscipliner, där rekryteringsbehovet är mer eller mindre stort. Störst är efterfrågan på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, och allmänläkare.

– Men det finns också brister inom andra sektorer, till exempel tandhygienister, säger Mattias Olsson, som är VD för rekryteringsfirman Medrek.

– Vår roll är att göra det enkelt för vårdgivare, offentliga såväl som privata, och vårdpersonal, som söker nya utmaningar, att få kontakt.

Ett koncept som visat sig vara framgångsrikt.

Medrek, som startade så tidigt som 2001, är i dag Sveriges ledande rekryteringsfirma inom vårdsektorn online, med verksamhet, förutom i Sverige, även i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. Skillnaden mellan vilka behov som finns i de olika länderna varierar dock.

– I Danmark är det till exempel svårt för en nyutexaminerade sjuksköterska att överhuvud taget få en anställning inom vården, medan det i Sverige råder akut brist på sjuksköterskor. I Norge har svensk vårdpersonal generellt sätt högt anseende och är därför eftersökta bland arbetsgivarna, berättar Mattias Olsson.

Medreks huvudfokus ligger dock på den svenska marknaden.

Tjänsten fungerar som en portal där vårdpersonal kan lägga in sina meriter och önskemål på vilken typ av tjänster de är intresserade av, och var i landet. Omvänt kan vårdgivarna snabbt hitta kandidater, till exempel specialister, i och med att urvalsprocessen redan är gjord och på så sätt enkelt och smidigt komma i kontakt med dessa för en fortsatt diskussion. Exempelvis kan Södersjukhuset direkt erhålla kandidater som är intresserad av att hitta ett nytt arbete med Stockholm som bostadsort.

– Dessutom blir det ett både snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att hitta nya medarbetare på, än via ett traditionellt rekryteringsföretag eller att använda sig av ett bemanningsföretag, understryker Mattias Olsson.

– För närvarande har vi över 6 500 läkare och över 13 000 sjuksköterskor som är intresserade av att få information om nya karriärmöjligheter.

I höst, närmare bestämt den 29 oktober, arrangerar Medrek också en särskild rekryteringsmässa för sjukvården i Malmö.

– Öresundsregionen är extra spännande eftersom det är så nära och snabbt att förflytta sig mellan de två länderna. Man kan jobba på ena sidan Sundet och bo kvar på den andra, säger Mattias Olsson.

På mässan kommer framför allt deltagare från olika vårdgivare – landsting, kommuner och privata aktörer – att ställa ut, men också andra aktörer inom vården.

– Här får man också möjlighet att träffas öga mot öga och presentera sin verksamhet. Det är viktigt att på ett otvunget sätt få möjlighet att skapa en relation. Vi hoppas mycket på att just danska sjuksköterskor ska kunna hitta nya arbeten i Skåne.

Medrek har sedan ett par år tillbaka en mycket god relation med universitet och högskolor som utbildar läkare, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom vården, i synnerhet sistaårsstudenter. Det gör förutsättningarna goda för ett gott deltagande från dem på mässan.

– Till det ska också läggas en, som jag hoppas, intressant paneldebatt om hur bristen på personal i den svenska sjukvården ska kunna lösas, avslutar Mattias Olsson.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar