Weekly News

Danica Kragic, professor i datalogi och robotforskare KTH E-HÄLSA

Robotar ska fixa framtidens vård och omsorg

Automation, digitalisering och robotisering är framtidens melodi inom många av samhällets sektorer, sjukvården ej undantaget. Det menar Danica Kragic, professor i datalogi och robotforskare på KTH, och hon om någon borde veta.

"Vi behöver helt klart tala mer om robotarnas framtida roll i samhället."

När vi föreställer oss hur samhället kommer att se ut i framtiden är robotar ofta en del av visionen, något som väcker förtjusning och nyfikenhet hos många. För lika många är det förknippat med oro, till och med ren fasa, ett skräckscenario där supersmarta robotar som liknar oss människor har tagit över världen. Ett scenario som ofta återkommer i den ena science fiction-filmen efter den andra.

En som inte ser robotar som ett hot utan tvärt om, ser fördelar med att utveckla robotarnas intelligens är Danica Kragic. – Jag forskar i robotik, vilket handlar om att ta fram algoritmer och program som gör det möjligt för robotar att fatta egna beslut och imitera människors förmåga att påverka varandra, det man också brukar kalla artificiell intelligens, förklarar hon.

För Danica är vård och omsorg ett av de områden som står näst i tur att robotiseras på allvar. – Det kan låta hårt, kallt och opersonligt, men så behöver det inte bli. Robotar viker aldrig från sina uppgifter och ingen behöver skämmas inför en robot. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är robotarna som bestämmer vilka uppgifter som ska utföras och hur, det gör människor. – Inledningsvis handlar det om att leverera saker, som mat, sängkläder, läkemedel och att transportera sängar. Sådana robotar finns redan på exempelvis Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Robotar skulle också kunna hjälpa till med exempelvis påklädning, måltider och toalettbesök. Även att ge oss människor närhet och tröst.

Framöver kommer vi också att få se allt fler robotar som själva opererar eller hjälper kirurgen att operera, menar Danica Kragic. Robotassisterad kirurgi används med framgång redan i dag i samband med olika operationer. – En robot skakar aldrig på handen, den skär inte heller snett och den har inte sovit dåligt. Vid ingrepp där millimeterprecision är avgörande för ett lyckat resultat har robotens exakthet en fördel framför den mänskliga handen. Jag tror aldrig att vi kommer att komma i den situationen att kirurgen helt och hållet kan ersättas av en robot. I så fall skulle det vara vid mycket enkla rutiningrepp. – Under en operation kan många situationer uppstå. Då måste det finnas en kirurg som fattar de avgörande besluten. På samma sätt kommer robotar inte heller att kunna ersätta sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Däremot kan de göra många av de arbetsmoment som utförs i dag, både bättre, effektivare och säkrare, samtidigt som personalen får mer tid över till patienternas omvårdnad.

Ett annat område inom sjukvården där robotar kommer att få en allt större betydelse handlar om att kunna ställa olika diagnoser. En robot kan samla in en stor mängd olika data, analysera dessa och sedan komma fram till en diagnos med hög träffsäkerhet. Data som samlas in kan vara allt från temperatur och blodtryck till att ta blodprover och analysera dem, till exempel för att mäta blodsockernivån.

Med hjälp av robotteknik kan därmed också mycket av dagens vård flyttas ut till våra hem, en utveckling som vi kommer att se allt mer av. Med utgångspunkt från de fakta som roboten samlar in kan doktorn sedan bedöma om patienten ska kallas till en närmare undersökning eller om det exempelvis räcker med en justering av medicinerna. På samma sätt kommer robotar att kunna avlasta hemtjänsten och frigöra redan i dag ansträngda resurser så att de räcker till fler. – En robot skulle mycket väl kunna hjälpa till med påklädning, sängbäddning, duschning, städning, matlagning och matning, förklarar Danica Kragic.

Är vi då redor för fler och mer avancerade robotar inom vård och omsorg? – Vi är fortfarande i forskningsstadiet när det gäller vad som behövs och vad som är lämpligt. Mycket handlar ännu om robotars anpassning, förståelse och tolkning av människors beteende. Dessutom medför det stora och etiska frågeställningar som vi måste diskutera, och som i sin förlängning måste leda fram till en lagstiftning. – Vi har alla olika anledningar att tveka till ett samhälle fyllt av robotar. Om en robot kan förbättra livet för en själv eller en nära anhörig, så blir den mycket lättare att acceptera. – För de generationer som växer upp nu kommer det inte vara konstigt med en robot i varje hem eller att mötas av en robot på till exempel sjukhuset. Vi andra kanske måste börja vänja oss vid tanken på en ”hälsorobot”. Robotar är redan i dag en del av vårt samhälle utan att vi ägnar det en tanke.

– Vi behöver helt klart tala mer om robotarnas framtida roll i samhället, avslutar Danica Kragic. För robotarna kommer och de blir intelligentare och intelligentare. Det är lika säkert som att det blir vår och sommar varje år.

Fakta

FAKTA
Danica Kragic är född och uppvuxen i Kroatien där hon utbildade sig till ingenjör i maskinteknik vid universitet i Rijeka. I slutet av 1990-talet fick hon en doktorandtjänst vid KTH i Stockholm och 2001 disputerade hon med en avhandling i robotik. 2011 invaldes hon som i Kungliga Vetenskapsakademien och några år senare även i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Danica Kragic har medverkat som sommarpratare i ”Sommar” och även arbetat som fotomodell.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar