Weekly News

Relationsstatus och ålder inget hinder för IVF utomlands

För singlar, homosexuella och kvinnor närmare 40 lockar egenfinansierad IVF i utlandet när regelverk för ofrivillig barnlöshet krånglar på hemmaplan.

Med IVF (In Vitro-Fertilisering) även kallat provrörsbefruktning, öppnas möjligheterna till att bli med barn genom en metod där kvinnans ägg plockas ut från äggstocken och befruktas i ett provrör för att sedan sättas in i livmodern där graviditeten förhoppningsvis fortskrider.

Landstingsfinansierad IVF har dock restriktioner som gör att många faller ur systemet då de antingen inte är berättigade till IVF eller har förverkat sina antal försök, eller helt enkelt anses för gamla för att behandlingen ska kunna fungera. Längtan efter barn driver därför många utomlands i stället, där köerna är kortare och regelverken ofta är mer generösa.

Singelkvinnor är en grupp som enligt gällande lagar inte får behandlas med IVF då lagen inte ser valet att leva utan partner som ofrivillig barnlöshet, men enligt ett lagförslag från regeringens särskilda utredare Eva Wendel Rosberg kan en förändring komma redan nästa år.

För närvarande söker sig ensamstående kvinnor till närliggande länder med mer generösa lagar, som till exempel Danmark, Finland och Lettland. Av praktiska skäl är länder utan visumkrav mer välbesökta än andra europeiska länder. Dock är det dyrt att söka sig till utlandet, både i form av resekostnader och förlorad arbetstid men även själva IVF-behandlingarna som man får stå för själv. Enligt utredningen skulle 1 500 till 2 000 singelkvinnor söka sig till svensk sjukvård i stället, om lagförslaget går igenom.

Tillsammans med utredningsgruppen föreslår man lagändringar i föräldrabalken och i lagen om genetisk integritet. Begreppet ensamstående kvinna ska enligt förslaget införas samt ska samma lämplighetsprövning som i dag sker för gifta och sambos bli aktuell även för singelkvinnor.

Stora skillnader mellan olika landsting gällande kostnader som kan skilja på flera tusenlappar beroende på om man lever i samkönad eller olikkönad relation, och rätten till att dela upp det erbjudna antalet försök mellan varandra i en homosexuell relation är också en bidragande faktor till de ökade så kallade fertilitetsresorna till andra länder.

Anledningen till att 14 av 21 landsting inte tillåter att homosexuella kvinnor delar på IVF-försöken är att man dragit slutsatsen att det hos samkönade inte föreligger medicinska skäl till barnlöshet, något som Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, menar är ovidkommande då man inte heller hos olikkönade par alltid kan påvisa medicinska hinder hos den ena eller andra parten.

En annan grupp kvinnor som beger sig utomlands för IVF är de kvinnor som passerat de av landstingen upprättade åldersgränserna, men som ändå vill försöka fler gånger. Anledningen till att åldersgränserna satts upp är för att man sett minskade chanser till lyckat resultat efter ett visst antal IVF-försök vid en högre ålder. Gränsen kan skilja sig åt med flera år beroende på var i landet man bor. Gränsskillnaderna mellan landstingen är något man vill reglera till en övre gräns på 40 år som ska gälla för alla, ett förslag som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting ombett Vävnadsrådet att ta fram för att få en mer jämlik vård.

Utanför Sveriges gränser finns det möjlighet till IVF trots en hög ålder, dock får man finansiera det på egen hand.

Fakta


Dela artikeln

Journalist

Sara Mkada Jaziri

Fler artiklar