Weekly News

Roboten Poseidon ska möjliggöra att äldre och personer med begränsad rörlighet själva kan sköta sin hygien. E-HÄLSA

Poseidon Roboten som höjer livskvaliteten

På Robotdalen ser man potentialen i robotteknik. Adam Hagman berättar:
– Robotteknik är framtiden, och vi utvecklar robotar som ska hjälpa människan att bli mer självständig, inte robotar som ska ta hand om människor.

"Hygienroboten har skapat stort intresse bland vårdgivare och målet är att den ska komma ut på marknaden 2017."

Roboten Poseidon ska möjliggöra att äldre och personer med begränsad rörlighet själva kan sköta sin hygien.

– Det är en produkt utvecklad från scratch. Vi har återkommande workshops där politiker, beslutsfattare, föreningar samt äldre och deras anhöriga samlas för att diskutera behov och framtid. Politikerna ville ha strokerehabilitering på distans, eftersom det i dag är väldigt dyrt och vi i Sverige är dåliga på detta. De äldre däremot ville ha hjälp att sköta sin hygien själva, säger Adam.

I stället utvecklade Robotdalen en egen hygienrobot med hjälp av en industridesigner som byggde en modell för att testa utrymme och funktioner. Framtagningen skedde i samråd med arbetsgruppen bestående av äldre och olika experter inom äldreomsorg.
– Det är viktigt att allt blir perfekt. Stolen ska åka in och ut med rätt hastighet, vattnet förvärms och kommer ut i en mjuk stråle, allt programmeras efter individen. Har man dålig handfunktion kan man även få tvålvattenlösning i munstyckena. Man kan duscha så länge man vill och vi har uppnått en mysig känsla i duschkabinen. Hygienroboten har skapat stort intresse bland vårdgivare och målet är att den ska komma ut på marknaden 2017.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar