Weekly News

Den planerade byggnationen kommer att sta? klar i januari 2017. VÅRD OCH OMSORG

Ökad kundnöjdhet – utmaning för Svenska sjukhus

I en jämförelse med sjukvården i 15 andra länder så ligger svensk sjukvård fortsatt i topp när det gäller medicinska resultat.

Det visar SKL, Sverige kommuner och landstings rapport från i somras. De länder som jämfördes var Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. Sverige tog förstaplatsen i det kvalitetsindex som skapats utifrån 13 olika kvalitetsindikatorer. Där ingår bland annat överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröst- och kolorektalcancer, samt spädbarnsdödlighet.

När det gäller service, delaktighet, tillgänglighet och bemötande hamnar dock Sverige längre ned i rankingen.

– Nu gäller det att förbättra så att vi även där når en vård i världsklass, men det hindrar inte att vi ska vara stolta över den svenska vårdens goda medicinska resultat, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur kommer egentligen sjukvården att se ut i framtiden?

Carlanderska i Göteborg är ett av de sjukhus i landet som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Carlanderska sjukhuset uppfördes 1927.

Det var far och son Christopher och Axel Carlander som ville att det skulle uppföras ett sjukhus med Sofiahemmet i Stockholm som förebild och därför donerade två familjer Carlander 750 000 kronor till Göteborgs stadsfullmäktige.

Syftet var att ge göteborgarna en möjlighet att själva välja sjukvård.

I dag har sjukhuset en nära samverkan med både den offentliga vården och privatpersoner, enskilda företag och försäkringsbolag.

– Vi kallar oss möjligheternas sjukhus, vilket innebär att våra patienter har möjlighet att välja och få en stor bredd av sjukvård tillgodosedd under ett och samma tak, säger Jörgen Månsson, sjukhuschef.

Carlanderska erbjuder även spetskompetens inom vissa områden.

– Vi har fördelen att ligga nära universitetssjukhusen och många företrädare inom den akademiska världen har valt att ha sin praktik hos oss. På så sätt ligger vårt sjukhus i framkant när det gäller utvecklingen inom sjukvården i Norden, säger han.

För att ytterligare kunna bereda möjligheter för modern teknik bygger sjukhuset ut med cirka 7 000 kvadratmeter, fördelat på fem våningsplan inklusive källare.

– Lokalerna kommer bland annat inrymma teknikkrävande verksamheter såsom röntgen och operation och de kommer naturligtvis att uppfylla de krav som ställs på ventilation, luftrening, rumsyta och maskiner.

Tillbyggnaden kommer att stå klar i januari 2017. Den framtida hälso- och sjukvården står inför många stora utmaningar.

– En av de viktigaste uppgifterna är att kunna tillhandahålla sjukvård inom rimlig tid samtidigt som befolkningen blir allt äldre och att ta hand om patienter som i framtiden kommer att ha större krav på att vi ska kunna lösa deras problem. Den ökade tillgången till internet och andra medier gör att människor är betydligt mer medvetna och upplysta i dag jämfört med för tio år sedan.

En lösning kan enligt Jörgen Månsson vara att öka effektiviteten genom fler mindre privatdrivna enheter.

– Detta skulle kunna ge ökad kapacitet och leda till ökad kundnöjdhet. Många undersökningar visar att det finns en större kund- och personalnöjdhet samt kvalitativt bättre resultat inom den privata vården och det borde kanske vara något att ta fasta på för en stark framtida sjukvård.

Carlanderska sjukhuset drivs av en stiftelse och har cirka 200 anställda.

Fakta

Fakta

Exempel på andra privata sjukhus i Sverige är Aleris Capio.

Dela artikeln

Journalist

Jerry Carlsson

Fler artiklar