Weekly News

Joakim Jardenberg VÅRD OCH OMSORG

Morgondagens utmaningar ska mötas med morgondagens möjligheter

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. För att nå dit har SKL startat LEDA-projektet där 20 pilotkommuner ingår för att identifiera områden där en digitalisering kan göras och hur man bäst implementerar denna i det dagliga arbetet.

"Smartare välfärd är helt enkelt vägen framåt."

LEDA är ett projekt som initierats av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det är en förstudie och ett första steg i en flerårig utvecklingssatsning för att öka kvaliteten och hastigheten i implementeringen av digitala lösningar i vården.

– Fokus för denna satsning är att åstadkomma betydande positiva och påvisbara samhällseffekter och skapa mervärden i kommuners uppdrag kring bland annat välfärd, säger Joakim Jardenberg som utsetts att leda arbetet.

– Vi tror att digitaliseringen är den viktigaste hävstången för smartare välfärd, men att det inte går att läsa sig till vad som ska göras. Lärande och erfarenhetsutbyte måste till för att man ska förstå hur man bäst ska arbeta.

– Uppdraget är att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som står i vägen. Det handlar om att lära sig att leda i en föränderlig värld för att möta morgondagens utmaningar med morgondagens möjligheter.

I dag brottas vården med många problem där digitala lösningar kan ge snabba förbättringar.

– Det kan vara brist på kompetens, dålig insikt om patienter, medarbetare och anhörigas behov, låg kunskap om hur man bygger användarvänliga tjänster, brist på data, föråldrade beslutsstrukturer, föråldrade journalsystem och så vidare, förklarar Joakim Jardenberg.

Han menar att vården i dag också är dålig på att ta vara på den kraft och kompetens som finns hos enskilda medarbetare.

– Digitaliseringen öppnar för att medarbetarna själva kan bli en medskapande kraft fullt ut – alltså till och med steget längre än att ”klara sig själv”. Det är något som ger den enskilde kontroll och makt över sin egen situation. Det i sin tur frigör tid så att vården kan prioritera händerna dit där händerna verkligen behövs.

På vilket sätt skulle det kunna ske?

– När LEDA-programmet är klart kommer medarbetare i de 20 pilotkommuner som deltar i projektet att ha identifierat, bearbetat och samlat framgångsfaktorer för smartare välfärd. De har också fått testa hypoteser genomför prototyper och vidare utveckla idéer och förslag.

– Detta kan sedan paketeras och erbjudas på ett smart sätt till landets samtliga kommuner, poängterar Joakim Jardenberg.

Hur stor är besparingspotentialen om vården digitaliseras i större utsträckning?

– En nyligen publicerad rapport från konsultbolaget McKinsey visar att det finns stora vinster förknippade med att digitalisera vården. De årliga besparingarna kan bli upp till 180 miljarder kronor från 2025, uppger Joakim Jardenberg.

– Vilka exakta besparingar som kommer att komma ur LEDA-projektet går däremot inte att säga i nuläget.

Att svara på vad själva omställningen till en mer digitaliserad vård skulle kosta går inte heller att svara på.

– Min personliga uppfattning är att den här sortens omställningar inte handlar så mycket om stora investeringar, teknik är egentligen ganska billigt i dag. Det handlar i stället om attityd och kompetens, och det kommer vi att arbeta mycket med inom LEDA.

Finns det då inga andra alternativ till en mer effektiv vård än digitalisering?

– Nej, inte om någon frågar mig. Att fortsätta göra som man gör nu är nog alla överens om är ett riktigt dåligt alternativ. Digitaliseringen av vården är vår allra bästa möjlighet att höja kvaliteten och öka effektiviteten.

– Smartare välfärd är helt enkelt vägen framåt, avslutar Joakim Jardenberg.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar