Weekly News

Elizabeth Bergsten Nordström CANCERSJUKDOMAR

Ledare BRO

Vilka är egentligen en patientorganisations uppdrag? Det här har jag funderat mycket på sedan jag fick det hedersamma uppdraget som ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO. Våra uppdrag i min tolkning är att vara patienters röst och tröst.

Vad innebär det att vara en röst för andra som får en cancerdiagnos? För mig innebär det att ta reda på så mycket som är möjligt vad gäller hur sjukvården är organiserad, hur patientens resa genom systemet ser ut – och värna patienten. Det innebär också att ta reda på så mycket som möjligt om diagnosen och den vårdprocess som gäller för dagens patienter – och värna patienten. BRO fokuserar sedan på att kvinnor/män som får en bröstcancerdiagnos inte får samma möjlighet till bästa nu kända vård – beroende på bostadsort. Frågan är omfattande, så vi har valt att plocka ut delar av den ojämlika vården.

Varje dag får tjugo kvinnor beskedet bröstcancer. Det är en siffra i stigande – varje år. I dag överlever fyra av fem kvinnor.

Forskningen har gjort mycket stora framsteg det senaste decenniet, men det är trots det tidig upptäckt som ger bästa prognos och räddar liv. Därför började vi med att göra en rapport om mammografi. Alla kvinnor mellan 40-74 år kallas till screening i intervall om 18-24 månader. Åtta procent uteblir. Det är cirka 150 000 kvinnor. Varför? Vi har tittat på det också och ser att ekonomiskt svagare grupper och kvinnor med annan etnisk bakgrund uteblir oftare, men det gör också kvinnor mellan 40-50 år. De som inte deltar i mammografiscreeningen får som konsekvens en diagnos i ett senare skede, och har därmed en sämre prognos. Då gäller inte längre att fyra av fem överlever. Trots forskningens fantastiska framsteg är det tidig upptäckt som räddar liv.

Alltför många kvinnor lever i dag i Sverige med spridd bröstcancer, det innebär att man har en kronisk cancer. Då bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom är det inte förvånande att många har en spridd cancer, genom återfall med spridning eller spridning redan vid första diagnos. Dessa kvinnor har en annan livssituation, de behöver behandlas på ett bröstcancercenter med flera specialister och psykosocialt stöd. Tack vare forskningens framsteg lever många i dag med god livskvalitet under många år, men inte alla, därför att vården inte ger samma möjligheter i alla landsting. Tillgångsfrågorna är någonting som BRO ägnar tid åt. Tillgång till bästa kända vård, tillgång till läkemedel, tillgång till rehabilitering – oavsett bostadsort. Vi betalar alla solidariskt för tillgång till sjukvård. Då ska vi också ha den tillgången när vi behöver den – oavsett bostadsort. Klinisk forskning är ett annat område som måste ges bättre förutsättningar och det gäller inte bara för patienters möjlighet till överlevnad – det gäller att Sverige fortsatt ska var ett föregångsland för cancerforskning.

BRO med 33 lokala föreningar runt om i Sverige finns för de patienter och deras anhöriga som behöver stöd och tröst.

Fakta

Elizabeth Bergsten Nordström

Ordförande i BRO

Dela artikeln

Journalist

Ledare Våra Cancersjukdomar

Fler artiklar