Weekly News

Har du artros i knä eller höft och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Ladulaas Kliniska Studier söker deltagare till en studie av ett läkemedel mot smärtsam artros i knä eller höft.

Studien kommer att pågå i ungefär 12 månader och totalt planeras 11 besök på kliniken. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria.

För att delta i studien ska du vara över 18 år och 

• ha smärtsam artros i knä eller höft under minst 3 månader

• ha provat 3 olika typer av läkemedel mot smärtan, som inte gett önskad smärtlindring eller kunde inte tas – kliniken kommer att berätta mer detaljer

Intresserad?

För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta oss: 

Ladulaas Kliniska Studier
Skaraborgsvägen 35E, 506 30 Borås
Telefon: 033-131331
Email: info@ladulaaskliniken.se
Besök gärna: www.ladulaaskliniken.se

Fakta

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL)


Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar