Weekly News

Kunskap ska ge säkrare vård

Sedan 2014 pågår ett utbyte av vårdteam mellan Region Östergötland och Eldoret i Kenya. Ett utbyte av kunskap som ska förbättra patientsäkerheten.

Barn dör av komplikationer som skulle kunna förebyggas.

Under sina resor deltar de svenska teamen i kenyanernas yrkesvardag, observerar och för en dialog. På samma sätt har kenyanska team bestående av läkare och sjuksköterskor besökt Linköping. Syftet är att samarbeta som partners på alla nivåer och uppnå resultat via kunskapsutbyte.

– Det vi snabbt kunde konstatera på plats i Kenya var att många barn dör av komplikationer som till exempel infektioner som lätt skulle kunna förebyggas eller botas, säger Per Odelberg-Johnson, barnläkare på neonatal-IVA vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Å andra sidan får ofta för tidigt födda, men i grunden friska barn, ofta antibiotika de inte behöver. Detta bidrar på ett förödande sätt till uppkomsten av resistenta bakterier som sedan sprids på grund av trängsel och dålig handhygien.

I Kenya delar Pers team av barnläkare och sjuksköterskor med sig av kunskap, tips och råd kring hygien, teamarbete och förenklade vårdrutiner.

– Till exempel har det visat sig att för tidigt födda barn ofta klarar sig bättre utan kuvös om de får ligga intill mamman eller pappan, så kallad känguruvård. I Kenya kan detta vara direkt livsavgörande eftersom kuvöserna ofta är trasiga och övervakningen bristfällig, säger Per Odelberg-Johnson.

På detta sätt blir det också föräldrarna som står för omvårdnaden, vilket frigör tid för personalen att ta hand om det medicinska. En viktig förbättring då deras personalstyrka är mindre än den svenska medan antalet neonatalbarn är cirka 80 stycken mot som mest 16 i Linköping.

Lotta Tydén är barnmorska och vårdenhetschef på förlossning och BB i Region Östergötland. Hon har varit i Kenya tre gånger och gör sin fjärde resa till höst. Teamet, bestående av barnmorskor och läkare, har bland annat delat med sig av kunskap kring riskbedömning av patienter, framför allt vid ankomst till förlossningen. Ett annat fokus har varit att stärka teamkänslan.

– Teamarbete hör nära samman med patientsäkerhet och de har ett helt annat, mer hierarkiskt, system än vi i Sverige. Detta har vi tittat mycket på – hur de kan stärka barnmorskerollen och samarbetet mellan yrkesgrupperna, säger Lotta Tydén.

Projektet bygger på långsiktighet och relationer.

– Det har varit oerhört berikande att åka till Kenya, men kanske minst lika omvälvande att ta emot den kenyanska delegationen här i Sverige. De kom också med kloka reflektioner efter sina observationer: Är det till exempel så konstigt att vi har en sjunkande amningsfrekvens i vårt land när nyblivna föräldrar går med mobilen i ena handen, hunden i andra och barnvagnen bortvänd?

Fakta

Fakta

Linköpings universitet har sedan 25 år ett utbytesprogram för studenter och lärare med Moi University i Eldoret, Kenya. 2013 skrev Landstinget i Östergötland ett avtal om utökat samarbete på kliniknivå.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar