Weekly News

Kontaktsjuksköterskan - En trygg hand under cancerbehandlingen

Kontaktsjuksköterskan är patientens öga och öra vid alla viktiga möten med vården och den varma handen att hålla i när livsmodet sviker. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, och Prostatacancerförbundet kräver krafttag för att alla regioner ska uppfylla målet i den nationella cancerstrategin – att alla cancerpatienter ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska som ska finnas där genom hela vårdkedjan. 

"Tyvärr varierar tillgången på kontaktsköterskor stort inom cancervården i dag, behovet är större än tillgången."

Enligt den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) ska alla cancerpatienter erbjudas en kontaktsjuksköterska. Socialdepartementet gav 2011 ut kriterier för Regionalt Cancercentrum, RCC, där det fastslås krav på etablering av kontaktsjuksköterska för cancerpatienter. I en SKL rapport från 2013 definierar man att kontaktsjuksköterskan ska vara tydligt namngiven och tillgänglig för patienten, denna ska också bevaka väntetider samt informera patienten om kommande steg i behandlingen.

Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor och 9 000 män av bröst- respektive prostatacancer. Det är de vanligaste cancerformerna i Sverige och står för cirka 30 procent av alla cancerfall. När patienten får sin diagnos är man ofta oförberedd och har svårt att ta in all information. Här ska kontaktsjuksköterskan fungera som en länk mellan patienten och vården, en person som står för kontinuitet och trygghet under hela vårdprocessen. Kontaktsjuksköterskan har stor erfarenhet av just den aktuella cancerformen och kan komma med relevant information och stöd under behandlingens gång.

Den 15 oktober korades Årets Bröstsjuksköterska av BRO för sjunde året i rad. Priset är en markering av hur central och viktig kontaktsköterskans roll är för den som går igenom en cancerbehandling. Inom bröstcancervården har den specialutbildade sköterskan – kontaktsköterskan – funnits i mer än tjugo år. Tyvärr varierar tillgången på kontaktsköterskor stort inom cancervården i dag, behovet är större än tillgången. Många cancerpatienter har stort förtroende för den medicinska vården medan de finner brister i den psykosociala hanteringen. De patienter som haft en kontaktsjuksköterska vid sin sida vittnar om det ovärderliga stöd som den har gett och inte sällan etableras en relation över tid som blir helt avgörande under de tuffa behandlingarna. BRO och Prostatacancerförbundet har som krav att kontaktsjukskö- terska ska vara en definierad del i klinikens organisation och finnas på de kliniker som behandlar cancer, oavsett var i Sverige den sjuke råkar bo. 

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar