Weekly News

Indikerar när det är dags att byta inkontinensskydd

Antalet äldre blir fler och med det följer nya problem men också möjligheter. En ny produkt – Pampett – som används bland annat inom äldreomsorgen i Eskilstuna visar på den enskildes biorytm genom diagram för att kunna ge individen den bästa möjliga dygnsrytmen och ostörd nattsömn. 

Boel Bolwig, projektledare för införande av välfärdsteknologi i Eskilstuna berättar mer:

Hur fungerar det?

– Det hela är ganska finurligt. I inkontinensskyddet klistrar man in en sensor som kan känna av vätska. På en skärm, i en mobiltelefon eller läsplatta, ser man sedan hur sensorn reagerar, vilket ger en bra indikation när det är dags att byta skyddet. Grön bild betyder torrt, gul bild betyder att inkontinensskyddet börjar bli fuktigt. Den gröna bilden går successiv över till gult och när bilden blir röd betyder det att skyddet behöver bytas.

Vilka är fördelarna?

– Vi slipper väcka våra brukare i onödan. Risken är att individen vaknar till då personalen känner efter om byte behöver ske alternativt att man vaknar när personalen går ut – och då kissar man ofta. Det medför störd och orolig sömn samtidigt som det kan upplevas som integritetskränkande. 

Finns det fler fördelar?

– En bättre nattsömn ger en bättre dag, vilket i sin tur ökar livskvaliteten. Dessutom kan personalen jobba mer förebyggande och individanpassat. Efter ett tag vet man när det är dags för ett toalettbesök och då kan man hjälpa personen till toaletten i stället. 

Vad tycker personalen?

– Vi har fått många positiva reaktioner. Personalen känner sig mindre stressad och upplever att man kan göra ett bättre jobb. 


Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar