Weekly News

Hospital DMD levererar trygghetsprodukter inom vårdsektorn

Kim Myrin är produktansvarig på Hospital DMD som levererar trygghetsprodukter inom vårdsektorn. 

Vilka är ni?

– AMAB är en ledande leverantör av patient, trygghet och överfallslarmsystem samt totalleverantör av den heltäckande skärmlösningen Hospital DMD till vårdsektorn. Med över 40 års branscherfarenhet levererar vi högkvalitativa och flexibla system med personal och patient i fokus.

Vilka är de största utmaningarna ni står inför? – I det tekniska paradigmskifte vi upplever just nu är det svårt att hitta rätt motpart på landstinget att arbeta med för att skapa en optimal lösning för slutanvändaren. Vi jobbar proaktivt genom att ligga mellan 5-7 år före implementering av tekniska lösningar. Vi måste ha den lösning som ska användas 2023 färdig idag, vi måste därför sia om framtiden.

Vad har ni för framtidsvision?

– Vi ser hur ny teknik möjliggör en transparent, trygg och flexibel IT-struktur, som gör att man behöver tänka om kring hur flödet av den traditionella patientvården fungerar och hur den kan förbättras både för patient och personal. Vi ser nya yrkesgrupper som skapas för att fördela patientens behov under sin vistelse. Allt ifrån komfort till information och trygghet. Vår vision är att denna nya teknik kommer underlätta integrationer mellan system och att större mängd data kan användas i ett säkert gränssnitt.

Hur jobbar ni mot regeringens e-hälsomål 2025?

– Vi jobbar just nu främst med att radera hinder inom den infrastruktur som finns på sjukhus idag. Den tekniska miljön år 2025 innebär nya och i viss mån radikala ändringar i nuvarande arbetsflöden på sjukhus. Utmaningen blir att implementera, standardisera och ändra arbetsflöden. Detta tar vi oss an genom att försöka nå rätt personer, med rätt information och centralisera dialogen kring e-hälsa.


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar