Weekly News

Nina Rawal, affa?rsomra?deschef Life Science pa? Industrifonden. VÅRD OCH OMSORG

Hög risk och hög återbäring inom Life science

Hög risk men också möjlighet till hög återbäring är ett av särdragen för investeringar i Life science. Men investeringscykeln är lång och kräver att man är väl insatt i området.

Industrifonden är en långsiktig evergreen-fond, det vill säga de kan ligga kvar länge med en investering. Inom Life science investerar de i olika områden som läkemedel, medicinsk teknik, digital hälsa med flera. De är en venture-capital investerare och går in i tidiga faser av bolagsutveckling

– Vi investerar i bolag som ännu inte börjat tjäna pengar och letar efter banbrytande innovationer som kan förbättra patienters liv berättar, Nina Rawal, affärsområdeschef Life Science på Industrifonden.

De tittar också på betalningsviljan för produkten, om det finns en tillräckligt intressant marknad och villiga köpare.

En av fördelarna med att investera i Life science är att man i princip alltid bidrar till en bättre hälsa för människor, att man gör gott. Det finns dock ett antal särdrag som man som investerare bör vara medveten om innan man investerar i Life science enligt Nina Rawal. Och de är:

• Det är en reglerad marknad då produkterna påverkar människors liv. Man får inte påstå vad som helst utan måste kunna backa upp det med vetenskap.

• Patienten är oftast inte den som betalar för produkten, det finns alltid fler stakeholders som landsting etcetera.

• Det är långa investeringscykler om man jämför med andra områden, upp till tio år, vilket innebär att man måste förstå hur området kan utvecklas under tiden och att ha tålamod.

• Kliniska prövningar med mera, måste leva upp till de höga kvalitetskraven regulatoriska myndigheter ställer för att godkänna produkten. Det leder till stora kapitalbehov i utvecklingsfasen och är också ett av skälen till att behovet av venture-capital är extra stort inom Life science.

• Produkter inom området är oftast patentskyddade.

– På grund av alla särdrag är det höga barriärer för att ta sig in på Life science-marknaden, men väl inne blir barriärerna ett skydd mot konkurrens från andra, berättar Nina Rawal.

Ett av de bolag som Industrifonden investerat i och som det gått bra för är Cellavision, ett bolag inom medicinsk teknik som utvecklat en utrustning för digital cellmorfologi. Industrifonden investerade för många år sedan och låg sedan länge kvar i bolaget då det fortsatte att ha en positiv utvecklingskurva samtidigt som de var i fortsatt behov av kapital. När Industrifonden väl gjorde exit stod Cellavision på fast mark och Industrifonden fick en god avkastning på sin investering.

– Det var en både framgångsrik och intressant, men även mycket lång, resa, som Industrifonden gjorde tillsammans med Yvonne Mårtensson, som var VD under hela utvecklingsfasen, berättar Nina Rawal.

Cellavision omsätter nu 1,4 miljarder svenska kronor och är fortfarande svenskt.

– Vår investering och vårt arbete med bolaget var en viktig förutsättning för att de lyckades bygga ett så framgångsrikt företag, vilket känns mycket bra, avslutar Nina Rawal.

Fakta

Text: Ylva Sjönell

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar