Weekly News

Gemensamma standarder nödvändiga

Problemet med en snabbt åldrande befolkning är inte något unikt svenskt utan likartat i många andra länder i västvärlden.

Klart är att ny teknik kommer att få en allt större betydelse för att klara den demografiska utmaning som detta innebär. Inte minst för att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och samtidigt känna sig trygga och behålla en hög livskvalitet.

– För det krävs gemensamma standarder, något som inte finns i dag. Dels för hur produkter och tjänster ska vara utformade. Dels för hur välfärdsteknologi ska kunna upphandlas av kommuner, landsting och privata vårdaktörer, säger Fredrik Göthe, affärsområdeschef på SIS (Swedish Standards Institute).

Samma sak gäller för infrastruktur och tjänster för kommunikation och användning av responshantering där behovet av standardisering också är stort.

– I det här sammanhanget ligger Sverige långt framme, och SIS har därför fått uppdraget att leda arbetet med målet att ta fram gemensamma EU-standarder på området, förklarar Fredrik Göthe.

– Det här är välkommet för alla parter, inte minst för industrin och den offentliga sektorn som länge efterfrågat gemensamma regler. Och från svensk sida är det här en unik möjlighet att påverka.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar