Weekly News

Christian Elmehagen, Ansvarig Hälso- & Sjukvård IBM GBS Sverige. E-HÄLSA

Fyra frågor till Christian Elmehagen

Vad kan du berätta om Watson? 

– Ingen levande människa kan i dag ta till sig all information som finns tillgänglig kring en patient, det är här Watson kommer in i bilden. Watson tar fram relevant information ur 300 medicinska tidskrifter, 200 böcker, 15 miljoner sidor läkemedelsinformation samt mängder av kliniska studier som sedan körs (utvärderas) mot patientens journal. Watson skapar ett nytt partnerskap mellan människor och datorer som förstärker, skalar och accelererar mänsklig expertis. Watson finns i dag i ett flertal länder i världen inom Hälso- och Sjukvården, USA, Kina, Indien. Europa (Holland och Finland) och vår förhoppning är att övriga nordiska länder kommer igång inom kort. Ett partnerskap är etablerat i Finland för att utveckla personanpassad sjukvård och främja ekonomisk tillväxt med hjälp av Watson

På vilket sätt kommer Watson att anpassas till den svenska marknaden?
– Vi har gjort anpassningar där Watson i dag förstår svenska men här behöver vi fortsätta arbeta med språkstöd för utökad funktionalitet. Andra viktiga anpassningar vi behöver göra tillsammans med vården är de lokala och nationella riktlinjerna. Ett exempel på en nationell anpassning är att lägga till godkända svenska läkemedel.

Ni är noga med att belysa att Watson inte fattar några beslut utan att läkaren alltid har sista ordet. Hur hittar man den balansen där Watson’s uppgift snarare blir att coacha än att ta de medicinska besluten?
– Här är det återigen partnerskapet mellan människa och maskin. Watson for Oncology är ett beslutsstöd där man arbetar med frågor och får svar, du förser Watson med information som Watson behöver för att kunna besvara din fråga och utifrån detta får du som läkare en rekommendation i form av en behandlingsmetod. Det är sedan alltid den behandlande läkaren som i dialog med patienten fattar beslut om behandlingen. Läkare kan använda Watson för att direkt få tillgång till en ”second opinion” i form av kunskap och erfarenhet från de bästa cancerläkarna i världen.

Vilka är de största utmaningarna i det fortsatta utvecklandet av produkten och det stöd som Watson erbjuder?
– Utmaningen som vi behöver hantera är den stora och ökande stora mängden av information. Beslutsfattandet är i många fall är komplext och vi är övertygade om att beslutsstöd som Watson är nödvändigt för att tillgodogöra oss all ostrukturerad och strukturerad information. En av våra stora utmaningar senaste åren har varit att lära Watson att se, något som Watson nu kan göra. Detta är en förutsättning för att kunna tolka bilder från exempelvis magnetkameror. Det gör att röntgenläkare med flera kan få avlastning i arbetet med att tolka bilder. Resultatet blir snabbare diagnos och behandling.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar