Weekly News

Maria Sterner, Vitalis. E-HÄLSA

Framtidens vård är digital

Aldrig har teknikutvecklingen gått så fort och det skapar ringar på vattnet inom alla sektorer. Vad kan man i framtiden förvänta sig för nya, banbrytande lösningar inom vården?

"Robotteknik är det allra senaste och intresset är stort."

Just nu talas det mycket om e-hälsa och hur man på bästa sätt ska kunna digitalisera vården för att nå patientfördelar i form av förbättrad kommunikation, kortare vårdköer, lägre vårdkostnader och inte minst en minskad belastning på vårdpersonal. Vitalis, som är Sveriges största e-hälsomässa, är avslutad och vi frågar Maria Sterner, övergripande ansvarig för Vitalis, om vilka som varit årets höjdpunkter.
– Vi hade mycket intressant på agendan, och den första höjdpunkten var när Gabriel Wikström invigningstalade om regeringens vision att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa till år 2025. Vi hade även en tydlig klinisk inriktning mot personal inom vården och presenterade ny teknik och nya möjligheter inom primärvården. Detta gjorde att vi nådde nya målgrupper. Dessutom hade vi 17 företag som pitchade varsin e-hälsoinnovation inför publiken, berättar hon.

Vitalis hålls en gång om året, och på ett år hinner det vad gäller digitalisering och e-hälsa säkerligen hända en hel del. Så vad är fokus på Vitalis 2017?
– Robotteknik inom vården, omvårdnadsrobotar som hjälper till med dusch och matning, assisterar läkaren vid operation, eller transporterar utrustning inom sjukhuset. Robotteknik är det allra senaste och intresset är stort.

Maria berättar också att det kommer att finnas uppkopplade vårdmiljöer där leverantörer integrerar sina lösningar så att besökarna under guidade turer får se hur olika lösningar fungerar optimalt tillsammans. Det blir fokus på äldreomsorg, smarta hem och boenden, vad ny teknik kan göra i hemmiljön och för att öka delaktigheten i samhället.

Vad är nytt inom e-hälsa, och vilka trender kan vi se?
– Det vi ser mycket fokus på nu är hur vi ska kunna åstadkomma att den äldre befolkningen med hjälp av ny teknik ska kunna bo kvar hemma längre. Men vi ser även att digitaliseringen kan förbättra kontakten med vården och effektivisera vårdprocesser. Exempel på det är att man kan kontakta primärvården på distans, till exempel Skypa med doktorn. Ett annat tänkbart exempel på hur man kan applicera den nya tekniken är att man kan skicka in foton på till exempel ett födelsemärke om man är orolig för att det skulle vara av elakartad karaktär. Genom att ta en första kontakt digitalt kan läkaren snabbt bedöma ifall ett besök på vårdcentral är nödvändigt, vilket sparar tid och pengar för alla parter.

Maria berättar även att digitaliseringen har andra fördelar:
– Mycket data finns tillgänglig och vi har nu nya möjligheter att analysera stora mängder data, vilket gör att man kan jobba på ett nytt sätt med preventivvård, säger Maria. Ett tänkbart implementationsområde där dataanalys skulle kunna komma till nytta inom preventivvård är ifall man genom att samla och analysera all journalhistorik kunde förutse probabiliteten för vissa sjukdomar hos vissa grupper, och då i tid sätta in preventiva åtgärder samt vara uppmärksam på signaler.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar