Weekly News

Lena Sjöberg MUNHÄLSA

För ett rökfritt Sverige

Varje år dör 12 000 personer i Sverige som en följd av tobaksbruk. Lena Sjöberg, ord-förande i föreningen Tandvård mot Tobak, beskriver tobaksbruket som en dödlig epi-demi som varje dag skördar 32 nya dödsoffer.

Lena Sjöberg menar att tobaksfrågan är en i första hand politisk fråga och hon efterlyser framför allt centrala beslut för att minska tobaksbruket.

– Regeringen har deklarerat att påverkbara hälsoklyftor ska slutas inom en generation, då är tobaken är en nyckelfråga, säger hon.

Tobaksbruk kan bland annat orsaka missfärgade tänder, tandlossning och cancer i mun-hålan.

– Tobaksbruk är skadligt för munhålan precis som för kroppen i övrigt. Vi i tandvården vill arbeta förebyggande och inspirera våra patienter till tobaksfrihet, säger Lena Sjöberg.

Tandvård mot Tobak har ett tobaksfritt samhälle som mål. Lena Sjöberg är även skeptisk till ersättningspreparat som exempelvis e-cigaretter.

– Tobaksbolagen är skickliga att rekrytera nya brukare, men vi vet inte vilka hälsoeffekter dessa produkter har på sikt, säger hon.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Våra Nya Tänder

Fler artiklar