Weekly News

Kaija Partanen är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och tycker till om hur elektroniska signeringar revolutionerar det dagliga arbetet VÅRD OCH OMSORG

Elektronisk signering av läkemedel ger ökad patientsäkerhet

Kaija Partanen är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och tycker till om hur elektroniska signeringar revolutionerar det dagliga arbetet

Ett generellt problem inom vården är följsamhet i samband med läkemedelsbehandling. Det är viktigt att mediciner tas i rätt mängd och i rätt tid för att effekten ska bli den avsedda.
På Björkbackens vård- och omsorgsboende för äldre i Tyresö kommun har man infört nya rutiner.
– Vi har närmare 130 boenden hos oss. Det innebär att det alltid finns mycket att göra och att sjuksköterskornas tid inte alltid vill räcka till, säger Kaija Partanen som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun.

– Tidigare arbetade vi med traditionella läkemedelslistor där man för hand signerade när patienterna fick sina läkemedel. Men som alltid när det är mycket att göra hände det då och då att det gjordes misstag, med resultat att de boende inte alltid fick sina mediciner vid rätt tid.

Sedan några månader har de gamla signeringslistorna på Björkbackens vård- och omsorgsboende ersatts med ett system för elektronisk signering. Systemet är synkroniserat med läkarens aktuella läkemedelsordinationer och larmar automatiskt om medicinen inte ges vid rätt tillfälle.
– Läkemedelslistan finns alltid tillgänglig i personalens mobila enheter. På så sätt minskat antalet läkemedelsavvikelser och patientsäkerheten ökar samtidigt som systemet är tidsbesparande, säger Kaija Partanen.

– Alla insatser samlas vidare i en central sökbar signeringslogg där sjuksköterskan kan följa hanteringen ner på tablettnivå. Det går snabbt att se vem som gav vad och till vem och vid vilken tid. En annan fördel är att systemet påminner om när tiden för delegeringar löper ut och måste förnyas samtidigt som man säkerställer att signering av delegerande insatser utförs av behörig personal.

– Det positiva mottagandet bland användare gör att elektronisk läkemedelssignering kommer att införas även fler av kommunens verksamheter

Kaija Partanen är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och tycker till om hur elektroniska signeringar revolutionerar det dagliga arbetet

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar