Weekly News

Henrik Ahlén E-HÄLSA

eHälsa kräver förändringar i vårdsystemet

Digitaliseringen ökar i samhället men vården ligger efter. Inom eHälsa finns flera alternativ som kan underlätta för patienter och sjukvårdspersonal.

"Det finns inga praktiska eller ekonomiska hinder för att utveckla tjänsterna utan det handlar mer om en tröghet i förändringsprocesserna."

Begreppet eHälsa definieras som verktyg och tjänster som på olika sätt kan förbättra vårdens prevention, diagnostisering, behandling, monitorering och hantering.
– eHälsa handlar om digitala tjänster via internet som används på datorer, tablets och smarta mobiler, säger Henrik Ahlén, rådgivare, affärsutvecklare och processledare inom eHälsa, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet.

Tjänsterna är tänkta att gagna patienter och vårdpersonal, samtidigt som de sparar pengar. I dag används personliga e-hälsotjänster mestadels inom friskvård och olika typer av egenvård, men fler möjligheter finns inom andra vårdområden.
– Den allra största nyttan av eHälsotjänster riktar sig till patienter med kroniska sjukdomar. De står i dag för 80 procent av hela vårdbudgeten och här går det att spara stora summor pengar, säger Henrik Ahlén.

Underlag från personliga tester och hälsoundersökningar kan användas för att tidigt upptäcka kroniska sjukdomar som diabetes, reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar. Testerna görs av patienten själv via internet och processen från första symptom till diagnos och specialistbehandling blir kortare, samtidigt som många återbesök och rutinkontroller kan sparas in.

För vårdpersonalen kan e-hälsa därför innebära att fler resurser fokuseras på vårdinstanser och patienter som kräver fysiska möten. Många patienter skulle själva kunna signalera när de behöver träffa sin läkare och få möten baserade på sina egenvårdsdata som inrapporterats i förväg.
– Vi har väldigt bra möjligheter i Sverige att dra nytta av den stora digitaliseringen. Både patienter och personal inom vården är vana vid datorer och smarta telefoner. De används till alla möjliga tjänster i våra liv men inom vård och omsorg ligger vi efter. Det finns inga praktiska eller ekonomiska hinder för att utveckla tjänsterna utan det handlar mer om en tröghet i förändringsprocesserna, säger Henrik Ahlén.

I dag finns redan en del hälsotjänster som hjälper kroniskt sjuka att hantera sin egen sjukdom, genom att till exempel logga sitt välmående i olika appar eller genom att hemma använda olika mätapparater.
– Kontinuerliga och uppdaterade mätdata kan optimera en behandling. Patienterna kan själva vara mer delaktiga, få information om vad som får dem att må bra och göra livsstilsval som stödjer behandlingen, säger Henrik Ahlén.

En global trend som även avspeglas i Sverige är att flytta patienterna från sjukhusen till hemmen med uppkopplade monitorer och läkarbesök vid rätt tidpunkt.
– Ingen vill ju egentligen ligga på sjukhus utan man vill ju vara hemma om man ska vara sjukskriven, säger Henrik Ahlén.

För att digitalisera sjukvården genom eHälsa krävs förändringar i vårdsystemet och utveckling av digitala alternativ på marknaden.
– Det finns tusentals hälsotjänster. Svensk sjukvård har en viktig roll i att hjälpa patienterna med råd om de appar och datasystemen som finns, samt att själva producera digitala och kvalitetssäkrade tjänster, säger Henrik Ahlén.

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar