Weekly News

Patrik Sundström E-HÄLSA

e-Hälsa kan skapa synergier mellan kommuner och landsting

Intresset för e-hälsa ökar snabbt. Inte minst inom kommuner och landsting. Kostnader kan sparas när vården görs mer effektiv. Men den stora vinsten är högre kvalitet och mer tid för patienterna.

"Digitala lösningar är i sig ett endast ett verktyg och fokus behöver ligga på att stödja och underlätta förändrade och förbättrade arbetsmetoder."

Digital teknik inom vård och omsorg har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med olika funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga. Det kan handla om allt från digitala trygghetslarm och sensorer i hemmet till att viktig information om hälsotillstånd överförs i realtid till vårdcentralen eller ansvarig specialistmottagning på närmaste sjukhus.


– Användandet av digital informationshantering inom hälso- och sjukvården och omsorgen har inte bara kommit för att stanna utan kommer att få en allt större betydelse när nya metoder och förbättrad teknik blir tillgänglig, fastslår Patrik Sundström, som är den på Sveriges kommuner och landsting (SKL) som har till uppgift att skapa förutsättningar för att e-Hälsa i allt större utsträckning ska komma till praktisk användning i dagens vård- och omsorgsarbete.

 Fördelarna med e-Hälsa är många och uppenbara, menar Patrik Sundström. Med ökad digitalisering kan både tillgängligheten och kvaliteten i vården öka samtidigt som mötet med patienten fylls med bättre innehåll.

– För medarbetare handlar det om lösningar som ger stöd, som i sin tur gör det enklare att fatta korrekta beslut samtidigt som administrationen underlättas och mer tid kan ges till det personliga mötet mellan patienter och andra brukare, fortsätter Patrik Sundström.

– Man kan också tänka sig att en större del av den vård som ges på sjukhusen i dag framöver kan utföras hemma hos invånarna både med hjälp av digitala lösningar men även genom att fler med specialistkompetens börjar arbeta mer mobilt.

– På så sätt kan för patienten påfrestande resor undvikas samtidigt som utrymme skapas för de patienter som verkligen behöver vård inne på sjukhuset.


En del kommuner och landsting har varit tidigt ute med att anamma den nya tekniken. Men ofta har det handlat om pilotprojekt som så småningom hamnat på projektkyrkogården.

– Ändå skulle jag vilja påstå att det inte är produkterna och tjänsterna som är den stora utmaningen. Den ligger snarare i verksamhetens förmåga, eller oförmåga, att omfamna nya möjligheter och förändra sina arbetssätt, säger Patrik Sundström.

– Digitala lösningar är i sig ett endast ett verktyg och fokus behöver ligga på att stödja och underlätta förändrade och förbättrade arbetsmetoder.

– För hela vård- och omsorgssektorn kan ett modernt arbetssätt dessutom bidra till att öka intresset för vård och omsorg vilket innebär att statusen för vårdyrkena ökar och att rekrytering av nya medarbetare därmed kommer att underlättas.


Ett annat område, som Patrik Sundström pekar på, där det krävs förändringar gäller lagstiftningen.

– Dagens lagstiftning har inte hängt med den tekniska utvecklingen och inte heller den verklighet som vården kommer att bedrivas under framöver.

– För medborgarna är det ointressant om det är kommunen eller landstinget som är huvudman. Det viktiga är att man får det stöd man behöver kopplats till sin hälsa och livssituation. När allt fler kommer att vårdas i hemmet ökar behovet av nära kontakter mellan exempelvis den landstingsdrivna vården och den kommunala hemsjukvården inklusive socialtjänsten.

– Då kan man inte ha en lagstiftning som sätter käppar i hjulen som i dag när viktig information inte får utbytas smidigt mellan den personal som är inblandad i den enskilde individens vård och omsorg. I slutändan är det patienter och brukare som riskerar att råka illa ut.

 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar