Weekly News

Cancer som upptäcks i tid kan ofta botas

I dag botas allt fler som fått diagnosen cancer. Nya undersökningsmetoder ökar dessutom chansen för att sjukdomen upptäcks tidigt så att avgörande behandling kan sättas innan på ett tidigt stadium.

Näst efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men under senare år har stora framsteg gjorts inom såväl cancerdiagnostik och cancervård. Mycket av framstegen kan tillskrivas att allt fler cancrar upptäcks tidigt.

– Det är helt avgörande att man upptäcker cancern innan den börjat sprida sig, säger Jörgen Boëthius, läkare som driver Vegatuskliniken i Stockholm. Gör man det är sjukdomen ofta möjlig att bota.

Han fortsätter:

– I dag lyckas man bota ungefär 50 procent av alla cancerpatienter. Hur stor del som kan botas varierar däremot från cancerform till cancerform.

En av de cancrar som botas i så gott som samtliga fall, 97 procent, är läppcancer.

– Förklaringen är enkel. Det är den cancerform som är lättast att upptäcka på ett tidigt stadium eftersom den är så synlig, understryker Jörgen Boëthius. Det indikerar i sin tur att om man kunde upptäck andra cancrar på ett lika tidigt stadium så skulle också möjligheten att bota även dessa öka avsevärt.

Cancer har nämligen vanligtvis en ganska långsam utvecklingskurva. Det kan ta flera år innan några blir märkbara och innan cancern börjar växa invasivt för att så småningom börjar bilda metastaser.

– Genom att i ett tidigt skede börja undersöka så att säga friska personer borde man därför kunna upptäcka cancer redan på ett tidigt stadium.

På Vegatuskliniken, liksom på andra kliniker som exempelvis Excecutive Health och SciLife Clinic, har man därför börjat erbjuda undersökningar som syftar till att eventuella cancertumörer ska upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt.

– Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom en screening av hela kroppen med hjälp av en MR-kamera, förklarar Jörgen Boëthius. Genom en sådan undersökning bör man upptäcka de flesta tumörer, åtminstone de som är minst en centimeter stora.

Man kan också tidigt hitta tumörer genom andra former av screening.

– Det görs i dag rutinmässigt för bröstcancer (mammografi), prostatacancer och livmoderhalscancer. Det pågår också en intensiv debatt om att introducera någon form av allmän och regelbunden screening för att upptäcka även andra cancerformer, till exempel tjocktarmscancer, säger Jörgen Boëthius.

– Vi tycker oss också öka säkerheten att upptäcka olika cancerformer med hjälp av tumörmarkörer, det vill säga kemiska ämnen som tumören producerar och som återfinns i patientens blod.

Vem är då betjänt av att låta sig undersökas?

– Jag tycker framför allt att den som vet med sig att det är vanligt med cancersjukdomar i släkten ska överväga en undersökning, säger Jörgen Boëthius.

– Ju tidigare man kan sätta in en behandling mot sjukdomen desto större är chansen att man kan bota den eller i vart fall hålla sjukdomen under kontroll. Behandlingen kan handla om såväl kirurgiska ingrepp som behandling med läkemedel eller strålning.

– Eftersom den tidiga upptäckten är så viktig ligger det nära till hands att försöka undersöka friska människor för att hitta tidiga tumörer. Möjligheten att screena inte bara för en enstaka tumörform utan för tumörer i allmänhet är naturligtvis ett stort principiellt framsteg för cancerbehandling.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar