Weekly News

Cancer – femte vanligaste orsaken till sjukpenning

För den som vill och kan arbeta mellan sina behandlingar kan erhålla förebyggande sjukpenning. För den som är anhörig och vill finnas till hands är närståendepenning ett alternativ – en ersättning man får i stället för lön för att helt enkelt kunna ta hand om den som är svårt sjuk. Skulle ett barn få cancer kan föräldrarna få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar.

Under 2014 startades 8 271 sjukpenningsärenden på grund av cancer. Bröstcancer var den vanligaste orsaken med 2 591 påbörjade ärenden, följt av prostatacancer 889 och tjocktarmscancer 502 nya sjukpenningfall.

För två år sedan inledde Försäkringskassan ett unikt samarbete med Ung Cancer i vilket man ville ta tillvara på unga vuxna cancerdrabbades behov när de kommer i kontakt med sjukförsäkringen. Ung Cancer är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade. Mer specifikt betyder det unga vuxna mellan 16 och 30 år som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer. Ung Cancer arbetar även med information, utbildning och opinionsbildning tillsammans med unga vuxna cancerdrabbade, men också med myndigheter, vården och andra delar av samhället.

Samarbetet mellan Försäkringskassan och Ung Cancer intensifierades i november förra året och målet har alltid varit att skapa en förståelse kring de särskilda behov som unga vuxna cancerdrabbade har för att bemöta dem bättre och ge rätt stöd, information och guidning när de kommer i kontakt med Försäkringskassan.

– Dessa personer befinner sig i en svår situation och vi behöver göra allt vi kan för att de ska slippa onödig oro. Om vi kan förstå deras upplevelser och situation bättre så kan vi anpassa vårt arbetssätt, säger Mats Lindblad som är enhetschef på Försäkringskassan i Göteborg Gamlestaden.

I november 2014 anordnades workshops där handläggare inom sjukförsäkringen träffade representanter från Ung Cancer. Kunskapen från dessa workshops har sedan legat till grund för hur Försäkringskassan arbetar med att förklarar regelverket och bättre involvera alla sjukskrivna i de olika stegen i rehabiliteringskedjan, samt vid planering för återgång till arbete.

Dela artikeln

Journalist

Linda Kante

Fler artiklar