Weekly News

Kirsti Gjellan, SVP Chef fo?r utveckling och tillverkning av biologiska preparat. VÅRD OCH OMSORG

Biologiska läkemedel för sällsynta sjukdomar

Allt fler biologiska läkemedel lanseras på marknaden. I Sverige är Sobi ett av de större företagen som utvecklar biologiska läkemedel inom området sällsynta sjukdomar.

Sobi är i dag det största svenska forskande läkemedelsföretaget och deras åtagande är att göra skillnad för patienter med sällsynta sjukdomar där i dag bara fem procent av det medicinska behovet har någon typ av terapi.

Regeringen har nyligen beslutat om att satsa stort på forskning och utveckling av biologiska läkemedel med syfte att behålla produktion i Sverige.

– Det känns mycket bra och kommer bidra till att Sverige kan fortsätta vara konkurrenskraftiga inom området, konstaterar Kirsti Gjellan, SVP Chef för utveckling och tillverkning av biologiska preparat.

Sobis innovationsmodell bygger på tre ben:

• Deras långa historia inom biologiska läkemedel, från Kabi och Pharmacia.

• Att de läkemedel de utvecklar ska ha en transformativ påverkan på sällsynta sjukdomar.

• De kan säkerställa en långsiktig och pålitlig tillgång till de läkemedel de sätter på marknaden.

Biologiska läkemedel innebär att man skapar kopior på kroppsegna substanser som används för att ersätta en saknad faktor, ett enzym eller påverka en kroppsegen process hos patienten där detta inte finns naturligt.

– Det finns en komplexitet i att det är biologiska system som påverkas och de egenskaper på proteinet som tas fram under forskningen måste kunna bibehållas vid både uppskalning och tillverkning av läkemedlet, förklarar Kirsti Gjellan.

Fakta

Text: Ylva Sjönell

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar