Weekly News

Artificiell intelligens utvecklar vården 


Utvecklingen inom e-hälsa går i rasande fart. Enligt SKL har digitaliseringen en enorm potential att möta utmaningarna för både sjukvården och patienterna.

“AI bär med sig fantastiska möjligheter på många områden”

- Patrik Sundström, SKL.

SKL och Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst på att använda möjligheterna med e-hälsa 2025. Patrik Sundström som är programansvarig på SKL menar att det finns väldigt goda förutsättningar att nå det målet, men att det krävs fokuserade insatser på alla nivåer.
– Det handlar i grunden om en förändring av hälso-, sjukvårdens och socialtjänstens arbetssätt, organisation, kultur, ledning och styrning. Det är på den lokala nivån där invånare möter verksamheterna, som de stora förändringarna äger rum och nyttan med digitaliseringen för medarbetare och invånare blir möjlig, säger Patrik Sundström.

En strategiskt avgörande fråga blir då att skapa organisatoriska och finansiella förutsättningar för att öka takten från projekt och pilottest till breddinförande.
– På den nationella nivån har vi ett viktigt uppdrag att ta gemensamt ansvar för den digitala infrastruktur som krävs för att sänka trösklarna och underlätta för den verksamhetsnära utvecklingen, säger han.

Inom e-hälsa är utvecklingsmöjligheterna stora för tillfället, menar Patrik Sundström.
– Det handlar om att göra det möjligt för alla som kan och vill att i större utsträckning själva agera och ha koll på sin hälsa. Inte minst för människor med kronisk sjukdom, finns en stor potential i digitala lösningar som förenklar vardagen och minskar risken för försämrad hälsa samtidigt som självständigheten och egenmakten stärks. En annan aspekt är hur artificiell intelligens kan bidra till att öka kvalitet och jämlikhet, förbättra tillgängligheten, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra medarbetares digitala arbetsmiljö. Här är vi bara i början av en otroligt spännande utveckling där rätt hanterad AI bär med sig fantastiska möjligheter på många områden. Både för nya tjänsteleveranser och kvalitetsförbättringar.

De digitala hälsoföretagen blir allt viktigare i utvecklingen av svensk vård och omsorg och det finns flera aspekter som pekar på varför de är så pass viktiga.
– Givetvis de utmaningar som välfärden står inför. Eftersom andelen människor som lever länge ökar i betydligt större omfattning än antalet människor i yrkesverksam ålder, är det viktigt att ta vara på näringslivets vilja och kraft att bidra till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens utveckling. Idag förväntar vi oss att kunna agera digitalt, på de villkor vi själva väljer, i alla situationer som rör våra liv. Här ser vi hur digitala entreprenörer inspirerar genom att visa på nya sätt att leverera hälso- och sjukvård som bättre möter människors önskemål på tillgänglighet och självständighet, säger Patrik Sundström.

Patrik Sundström ser positivt på e-hälsans framtid. Digitaliseringen kommer innebära stora effektiviseringar, fördelar och förändringar för både vården och patienter.
– Digitaliseringen har en enorm potential att bidra både till att möta utmaningarna som finns och till att nå en mer personcentrerad och sammanhållen offentlig sektor. Frågorna är högst uppe på agendan i kommuner och landsting och från SKL:s sida samlar vi kraft för att ännu bättre kunna stödja våra medlemmar i den här resan. 

Fakta

Fakta:

SKL strävar i arbetet med e-hälsa efter att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg. SKL arbetar med flera målsättningar för att främja utvecklingen, bland annat att öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar