Weekly News

Anki Malmborg Hager a?r VD pa? fo?retaget Senzagen som hanterar utvecklingen av professor Malin Lindstedts forskningsresultat. VÅRD OCH OMSORG

Allergitest utan försöksdjur

Att använda försöksdjur vid tester av olika kemikaliers påverkan på människor har länge varit ifrågasatt. Nu finns syntetiska allergitester som inte inkluderar försök på djur.

2013 blev det förbjudet inom EU att använda djurförsök vid allergitester av kosmetikaprodukter. För att möta det kravet genomfördes 2005-2010 ett EU-forskningsprojekt. Det forskningsspår som visade sig hållbart utvecklades på Lunds universitet, på avdelningen för immunteknologi, av professor Malin Lindstedt. Och eftersom vi i Sverige har lärarundantag så tillhör rättigheterna till forskningsresultaten forskaren. Malin Lindstedt ansökte om patent och startade ett företag för att hantera utvecklingen av forskningsresultatet. Företaget heter Senzagen och sedan 2014 är Anki Malmborg Hager VD med uppdrag att kommersialisera de produkter som blivit resultatet av forskningen.

– Vår första produkt är GARDskin och avser ett test som avgör om olika kemikalier kan framkalla hudallergier eller inte, berättar hon.

Själva testet är ett biologiskt system som bygger på mänskliga immunologiska celler. Celler regleras av gener och det finns cirka 29 000 gener. Men, det är bara cirka 200 av dessa gener som uppvisar en reaktion vid allergier. Så Senzagen har utvecklat ett test som plockar ur de generna ur cellerna och mäter olika reaktionerna då de kommer i kontakt med olika kemikalier. De reaktionerna blir som ett fingeravtryck och jämförs med reaktioner som uppmätts vid allergireaktioner. På det sättet kan de avgöra om en kemikalie framkallar allergi eller inte.

Fakta

Text: Ylva Sjönell

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar