Weekly News

Alla vinner på bra företagshälsovård

En väl fungerande företagshälsovård är en tillgång för både arbetsgivare och anställda. Genom att upptäcka och identifiera problem i ett tidigt skede går det ofta att förebygga allvarligare besvär och kostsamma sjukskrivningar.

Peter Munck af Rosenschöld är vd på Sveriges Företagshälsor, en branschorganisation för företagshälsovården i Sverige. Föreningen genomför varje år undersökningen Jobbhälsobarometern; Sveriges största nationella undersökning som visar på trender när det gäller hälsa i förhållande till arbetet i olika avseenden. 2014 deltog 9 000 personer som svarade på frågor om ämnen som arbetsuppgifter, arbetsplats och arbetsförhållanden, den egna hälsan, motion och balans i livet. Peter konstaterar att det finns flera tydliga trender.

Bland annat faller människors arbetsmotivation, stress är det enskilt största hälso- och arbetsmiljöproblemet i de flesta branscher, Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det gör även antalet sjukskrivningar.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Framtidens Sjukvård

Fler artiklar