Weekly News

Alla patienter är försäkrade

Drabbas du av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Och det är vanligare än man kan tro.

Förra året anmäldes över 14 000 fall till Patientförsäkringen Löf, som är det försäkringsbolag som har hand om de skador som inträffar inom den offentligt finansierade vården. Jämfört med året innan är det en ökning med 3,6 procent.

I 37 procent av ärendena bedömdes patienten ha rätt till ekonomisk ersättning. Förra året betalade Löf därför ut sammanlagt 537 miljoner kronor i ersättning till drabbade eller efterlevande.

Flest anmälningar gäller ortopedi, kirurgi och annan verksamhet med stora operationsvolymer. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Ersättning kan man bara få för skador som orsakats av vården, till exempel skador som varit möjliga att undvika vid en operation, om smittämnen överförts vid behandling och lett till infektion och för skador som orsakats av felmedicinering.

För att få ersättning måste en anmälan göras till Löf inom tio år efter att skadan uppstod eller tre år efter att patienten fått kännedom om en patientskada som uppstått inom vården. Sedan görs en utredning av skadan och dess omfattning och därefter fattas beslut om en ersättning ska betalas ut eller inte.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar