Weekly News

Akupunktur kan lindra smärta

Den vård som krävs vid cancersjukdom varierar då det finns många olika former av cancer med olika sorts problematik. En behandlingsmetod som dock visat sig vara effektiv i flera fall vid smärta är akupunktur.

Cancer är samlingsnamnet för olika cancersjukdomar vilka uppstår på grund av en förändring i genuppsättningen i vissa celler i kroppen. Varje år får 58 000 personer i Sverige en cancerdiagnos varav 300 är barn. Antalet personer i landet beroende av vården på grund av en kronisk cancersjukdom ökar snabbt. Att vara med och kämpa mot cancer kan innebära allt från att arbeta inom forskningen eller att vara aktiv i olika organisationer till att jobba som läkare, kirurg eller sjuksköterska inom vården med allt från strål- och läkemedelsbehandling till rehabilitering. Den gemensamma nämnaren för alla de ovan nämnda yrkena är den otroliga utmaning som detta innebär.

Svensk cancervård håller toppklass med bland de bästa överlevnadsresultaten i världen men har de senaste åren kritiserats bland annat för de långa väntetiderna. Dessa beror många gånger på de omfattande utredningar samt bedömningar av flera olika specialister som ligger till grund för att patienten ska kunna få bästa möjliga behandling. Tillsammans jobbar man över hela landet för en mer jämlik vård med kortare väntetider och med mer fokus på individen. Inom kommuner och landsting arbetar man ständigt för att varje enskild situation och patients behov ska vara det som är utgångspunkten för vården. Man menar att varje patient borde få tillgång till en så kallad individualiserad behandling. Vid cancer, då olika former av smärta är vanligt förekommande, är det inte ovanligt att det blir aktuellt med någon form av behandling mot denna. Det finns olika typer av smärtbehandling vilka verkar olika beroende av orsaken till smärtan, exempel är olika former av smärtstillande medel eller metoder som akupunktur. Cancer kan göra ont till exempel på grund av trycket från en tumör och smärtsignalerna som leds via nerverna och upp till hjärnan. Den upplevda intensiteten och obehaget av smärtan kan med hjälp av metoder som akupunktur påtagligt försvagas.

1984 godkände socialstyrelsen användning av akupunktur som behandlingsmetod mot smärta inom svensk sjukvård. Vid AKAB utbildning AB bedriver man sedan 1985 utbildning i akupunktur mot smärta och stress för legitimerad vårdpersonal. De flesta kursdeltagarna är fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Lika stor vikt läggs vid stick- och stimuleringsteknik som på omhändertagandet av patienter och den egna terapeutiska rollen. Man lär ut klinisk kunskap med vetenskaplig förankring och utbildningen utgår från västerländsk medicin. Irene Lund, legitimerad sjukgymnast delaktig inom akupunkturutbildning berättar att akupunktur har visat sig ha väldigt få biverkningar samt att det även kan fungera som komplement till annan behandling och därmed eventuellt minska biverkningar av vissa läkemedel.

– Akupunktur används ibland även för att minska illamåendet hos cancerpatienter som får cytostatikabehandling och för att mildra den psykiska påfrestningen det innebär att genomgå en cancerbehandling, säger Irene. Det skulle behövas mer evidens för hur akupunktur kan jämföras med andra behandlingsmetoder och även som ett komplement tillsammans med andra metoder, sådan forskning skulle man gärna vilja se, menar Irene Lund.

Fakta

Fakta

Akupunktur är en gammal kinesisk terapimetod. Är du intresserad av akupunktur eller annan kinesisk medicin finns till exempel Akupunkturakademin, som har utbildningar inom ämnet. Eller varför inte besöka akupunkturens hemland – på Jiangxi University, i Jianqxi, en provins i södra Kina, lär man ut traditionell kinesisk akupunktur.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar