Weekly News

Susanna Leidegrant, Affärsutveckling – e-hälsa & Metrokluster, Hewlett Packard Enterprise E-HÄLSA

3 snabba frågor till Susanna Leidegrant

1. Vilka är HPE Healthcare’s stora fokusområden på årets Vitalismässa? 

– Det Intelligenta Sjukhus och best practices för implementation av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) inklusive det vi kallar Intelligent Edge – nervsystemet i det Intelligenta Sjukhuset.

2. HPE Healthcare ställer ut på området som kallas Intelligent Hospital Pavilion (IHP) som visar uppkopplade vårdmiljöer. Vad betyder det för er att få visa upp era tjänster och produkter i ett sådant sammanhang?
– Det innebär att vi på ett konkret sätt kan visualisera den mycket viktiga roll som IKT har i framtidens sjukhus och varför IKT måste byggas in i sjukhus på ett mer integrerat sätt jämfört med hur det traditionellt görs.

3. Ni poängterar vikten av att era lösningar också tillåter personal och patienter att bli mer delaktiga i vårdprocessen. Vilka effekter har det fått?
– En modern IKT-infrastruktur tillgängliggör rätt resurser till personal och patienter vid rätt tidpunkt, rätt plats och situation – detta oavsett om det handlar om rullstolar, patientsängar, hissar eller patientinformation och status från vårdflöden. Detta skapar en transparens i vårdflödet och en 360-vy om patienten, vilket frigör tid för personalen som istället kan nyttja den till det som skapar mest värde för patienten.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar